Masz kontrolę z ZUS, lub Państwowej Inspekcji Pracy? Dostałeś decyzję w której odmówiono Ci zasiłku, renty, lub objęcia ubezpieczeniami? Potrzebujesz szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego?Szukasz służby BHP?Możemy Ci pomóc w tych i wielu innych sprawach... Działamy na terenie Polski i UE.

Nie ma takiego mroku, którego nie da się rozproszyć...

By dzień był dniem dobrym...

Masz problem z tematyką bezpieczeństwa pracy, ubezpieczaniami społecznymi (ZUS)?

Oczekujesz kontroli ZUS, lub Państwowej Inspekcji Pracy? Potrzebujesz pomocy lub wsparcia? 

Dobrze trafiłeś!
Jesteśmy w stanie pomóc Ci przed, w trakcie i po kontroli.


Ponadto zajmujemy się szkoleniami bhp, sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego, sporządzaniem instrukcji, szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy medycznej i ochrony przeciwpożarowej. Prowadzimy rozliczenia z ZUS, dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS. Piszemy odwołania od decyzji ZUS, odpowiadamy na nakazy, pisma etc. 

Pełnimy zadania służby bhp.