Stało się. Zostałeś poinformowany, że wybiera się do Ciebie kontrola z ZUS. Co dalej?
Może kontrola dotyczy twojej firmy, a może jest efektem zatrudnienia pracownika który szybko zachorował, lub miał wysokie wynagrodzenie za pracę. Być może jesteś przedsiębiorcą, któremu wypłacane są wysokie świadczenia chorobowe z ZUS?

Kontrolę mogą być okresowymi, problemowymi, lub doraźnymi. Inspektor kontroli ZUS może chcę Cię odwiedzić w celu spisania składników majątku w sytuacji gdy zalegasz z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Może zdarzyła się sytuacja gdzie prewencyjnie weryfikacji podlegać mają umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawierane z zatrudnionymi osobami. 


Jak się zachować? Jak przygotować się do kontroli? Na co zwrócić uwagę? Czy mówić inspektorowi kontroli?

Na powyższe pytania służymy pomocą. Przygotowujemy podmioty oraz osoby do kontroli ZUS, analizujemy dokumentację rozliczeniową, osobową, finansową, kadrową. Uczestniczymy w czynnościach kontrolnych jako wsparcie pracodawców oraz jako osoba upoważniona - pełnomocnik kontrolowanego. Służymy pomocą w opracowywaniu strategii związanej z zamiarem przeprowadzenia czynności kontroli.