By dzień był dniem dobrym...

Czym się zajmuję?

Sprawami ZUS:
-odwołaniami od decyzji, przygotowaniem firm do kontroli, doradztwem i rozliczeniami z ZUS, zgłoszeniami do ZUS, wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń ZUS, kwestiami zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło, sprawami zasiłków chorobowych, reprezentowaniem firm i osób przed ZUS, korekt rozliczeń ZUS, bieżących rozliczeń z ZUS, uczestniczeniem podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowywaniem do rozpraw sądowych w sprawach ZUS,

Sprawami BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy Medycznej:
-prowadzę szkolenia wstępne i okresowe BHP, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ), szkoleniami z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej, sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego, wykonywaniem pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy oraz do pracy  i z pracy do domu, pełnieniem zadań służby BHP, uczestniczeniem podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,  
pomocą w realizacji nakazów, wystąpień i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy,

Masz problem z sprawami ZUS, sprawami BHP

Oczekujesz kontroli ZUS, lub Państwowej Inspekcji Pracy? Potrzebujesz pomocy lub wsparcia? 

Dobrze trafiłeś!
Jesteśmy w stanie pomóc Ci przed, w trakcie i po kontroli.

JEŚLI MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ!

tel. 513-513-567


Pomagam w uzyskiwaniu odszkodowań w przypadkach:  
-uszczerbku na zdrowiu,
-śmierci bliskiej osoby,
-utraconych korzyści,
-uszkodzonych pojazdów,
-szkodach rzeczowych,
-wypadków w rolnictwie,
-błędów medycznych,
-Potknięć/Poślizgnięć,
-wypadków w pracy,
-wypadków z pracy do domu i z domu do pracy.

                    http://odszkodowaniakalisz.pl

Doznałeś obrażeń? Potrzebujesz pomocy lub wsparcia?

Dobrze trafiłeś!
Jesteśmy w stanie pomóc Ci w dochodzeniu odszkodowania, roszczeń, zadośćuczynienia oraz szeregu innych świadczeń.

JEŚLI MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ!

tel. 513-513-567